Kollégium bemutatása: 

Kollégiumunk, a Székely Mihály Intézmény Kollégiuma feladatellátás szempontjából a városban működő két középiskola oktatási intézményeiben tanuló diákok számára nyújt elhelyezést. A 2012/13-as tanév kezdetén 3 megye, 22 településéből 72 tanulót fogadtunk. Épületünk két emeletes, melyből az első és második szinten a lányok, míg a földszinten, külön szárnyban a fiúk kerülnek elhelyezésre.  

 Kollégiumunk közvetlenül az iskola mellett, csendes környezetben biztosítja a tanulók számára a tanulás, pihenés, szabadidős tevékenységek feltételeit. Arra törekszünk, hogy a tanulói érdeklődésen alapuló tevékenységet minél színesebbé tegyük. Tanévkezdéskor a nevelőtestület által meghirdetett szakkörkínálat és ajánlat alapján minden kollégistának lehetősége nyílik arra, hogy tehetségének és érdeklődési körének megfelelően kapcsolódjon be a kollégiumi programokba. 

 Különös gondossággal őrizzük hagyományainkat, melyek felölelik a teljes tanévet:

  • -          az elsősök fogadása és avatása
  • -          kollégiumi teremfoci bajnokság
  • -          Mikulás ünnepség, a diákok megajándékozása
  • -          a Karácsony megünneplése
  • -          Farsang
  • -          Tavaszköszöntő
  • -          Végzős kollégisták búcsúztatása

 Az informatikai ismeretek elsajátításához 12 számítógép áll a diákok rendelkezésére. A számítógépes hálózat módot ad arra, hogy tanulóink kihasználják az internet nyújtotta lehetőségeket, biztosítva az oktatás hatékonyságának növelését, segítve az esélyegyenlőség megvalósulását.

 A kollégiumi ellátás díjmentes, a diákoknak csak az igénybe vett étkezést kell kifizetniük, mely jelenleg 700 Ft/nap, ami háromszori étkezést jelent.

 Célunk olyan intézményi légkör kialakítása, amelyben valamennyi diákunk „második otthonaként” értékeli és szereti a kollégiumunkat.

  Frcska Zoltán kollégiumvezető